Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

Olimpiady i konkursy

Konkurs  "TECHNIK  ABSOLWENT  2016" 

Podsumowanie konkursu "Technik Absolwent  -2016 odbyło się 27-09-2016r w Domu Technika NOT w Bielsku Białej.

 Celem konkursu „Technik Absolwent Roku” jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół  zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie.

Istotą organizowanego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów  potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich. Celem pośrednim konkursu jest możliwość tworzenia Szkolnych Kół  przy Oddziałach Stowarzyszeń.

Organizowany Konkurs w 2016r  posiadał dwa etapy. Pierwszy etap przebiegał bezpośrednio w szkołach i szkoły same dokonywały własnej samooceny w oparciu o dostarczony im przez organizatorów regulamin. Drugi etap konkursu „Technik Absolwent -2016r” był oceniany przez Komisję Konkursową z  udziałem specjalistów  Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych różnych szkół.  Ostatecznie do ścisłego finału zakwalifikowało się  63 uczniów w branżach: ekonomiczno-handlowa, samochodowa,  chemiczna, informatyczna, elektryczno-elektroniczno- mechatroniczna, budowlano–geodezyjna,  rolnictwo, ogrodnictwo, architektura               krajobrazu,  hotelarsko – turystyczna i gastronomiczna       i  usługowa. 

 W konkursie „TECHNIK ABSOLWENT 2016” uczestniczyło 18 szkół m. in. z Bielska Białej, Żywca, Cieszyna, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wodzisławia, Pszczyny, Skoczowa, Wisły  i Wadowic.  W poszczególnych branżach brało udział 63 absolwentów.

Najwyżej spośród wszystkich branż Komisja Konkursowa  oceniła dwóch absolwentów:

TYTUŁ  LAUREATA SUPER  TECHNIK  ABSOLWENT  2016 otrzymują:

 

MARCZEWSKI MARCIN         - Technik mechatronik

Z Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej.

 

KLIŚ  BARŁOMIEJ                   - Technik analityk

Z Zespołu Szkół  Drzewnych i Leśnych w Żywcu.