Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

Kontakt

Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT
43-300 Bielsko Biała, ul. 3 Maja 10.
NIP 547-016-98-97,   REGON 070549651
konto:BANK PEKAO S.A. o/Bielsko-Biała nr 56 1240 6449 1111 0000 5290 0932

Telefon (33) 8228966, (33) 8169346 - Sekretariat, szkolenia

Fax (33) 8125439 - Sekretariat, szkolenia


Tel. (33) 8212681 - Usługi techniczne i innowacyjne
Tel. (33) 8125110 - Usługi techniczne i innowacyjne
Fax (33) 8125580 - Usługi techniczne i innowacyjne

 not@not.bielsko.pl - administracja BRFSNT NOT
sekretariat@not.bielsko.pl - szkolenia, sekretariat BRFSNT NOT
zut@not.bielsko.pl - Zakład Usług Technicznych i Innowacyjnych BRFSNT NOT
oi2@bielsko-biala.not.org.pl - Zakład Usług Technicznych i Innowacyjnych BRFSNT NOT.