Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

Galeria

TECHNIK ABSOLWENT 2014


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady BFSNT NOT 09.12.2016


Uroczystość 60 -lecia działalności NOT w Bielsku Białej