Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

Aktualności

2020-01-02 Kurs : POMIARY ELEKTRYCZNE

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywanie pomiarów urządzeń ,instalacji i sieci elektrycznych. Koszt kursu wynosi 450 zł.od osoby / w tym koszty materiałów szkoleniowych i podręcznika /.  Koszt każdego egzaminu wynosi  260 zł.
Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem  stosownych uprawnień .

Zajęcia prowadzone są w naszej siedzibie w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 10.
Więcej informacji pod numerem telefonu : 33/82 289 66


powrót...