Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

Aktualności

2016-09-10 Konferencja dla diagnostów samochodowych

Program konferencji obejmować będzie tematy dotyczące zmian w rozporządzeniach dotyczących warunków techniczych pojazdów na podstawie znowelizowanych przepisów wprowadzonych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 maja 2016 r. a także dyskusję i odpowiedzi na pytania nurtujące diagnostów. W konferencji wezmą udział  Naczelnicy wydziałów komunikacji oraz osoby nadzorujące SKP z powiatów bielskiego / grodzkiego i ziemskiego/, cieszyńskiego, pszczyńskiego i zywieckiego. Konferencja odbyuwać się będzie w dniu  16  września 2016 r. w siedzibie NOT, Bielsko - Biała, ul. 3 Maja 10.

Szczegóły o kosztach i zgłoszeniu uczestnictwa można uzyskać telefonicznie : 33/82 289 66, 812 54 39 


powrót...