Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

TECHNIK ABSOLWENT

Konkurs  "TECHNIK  ABSOLWENT  2019" 

20-09-2019r w Domu Technika NOT w Bielsku Białej odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Technik Absolwent  2019” 

 Celem konkursu  jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół  zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie.

Istotą organizowanego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów  potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich.

Organizowany Konkurs w 2019r  podzielony był na dwa etapy. Pierwszy etap przebiegał bezpośrednio w szkołach i szkoły same dokonywały własnej samooceny w oparciu o dostarczony im przez organizatorów regulamin. Drugi etap konkursu „Technik Absolwent -2019r” był oceniany przez Komisję Konkursową z  udziałem specjalistów  Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych różnych szkół.  Ostatecznie do ścisłego finału zakwalifikowało się  66 uczniów w branżach:       

- mechaniczno - samochodowa 

            - elektryczno – elektroniczno- mechatroniczna        

- informatyczna 

            - budowlana

            - chemiczna

- rolnictwo,  ogrodnictwo, architektura                      

  krajobrazu, leśnictwo

            - geodezyja i  renowacji  elementów architektóry

            - ekonomiczna, turystyczna , hotelarska   i  usługowa         

W konkursie „TECHNIK ABSOLWENT 2019” uczestniczyło 18 szkół m. in. z Bielska Białej, Żywca, Cieszyna, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wodzisławia, Pszczyny, Skoczowa, Wisły  i Wadowic. 

Najwyżej spośród wszystkich branż Komisja Konkursowa  oceniła  absolwenta:

 MATEUSZA RUSA  - technika informatyka

z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Żywcu, który otrzymał:

TYTUŁ  LAUREATA  SUPER  TECHNIK  ABSOLWENT  2019

 

Rozstrzygnięcie Konkursu uświetniły swoimi występami zespół taneczny TWISTER  ze Szkoły Mechaniczno-Elektrycznej w Żywcu.