Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

TECHNIK ABSOLWENT

Konkurs  "TECHNIK  ABSOLWENT  2017" 

Podsumowanie konkursu "Technik Absolwent  -2017 odbyło się 25-09-2017r w Domu Technika NOT w Bielsku Białej.

 Celem konkursu „Technik Absolwent Roku” jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół  zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie.

Istotą organizowanego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów  potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich. Celem pośrednim konkursu jest możliwość tworzenia Szkolnych Kół  przy Oddziałach Stowarzyszeń.

Organizowany Konkurs w 2017r  posiadał dwa etapy. Pierwszy etap przebiegał bezpośrednio w szkołach i szkoły same dokonywały własnej samooceny w oparciu o dostarczony im przez organizatorów regulamin. Drugi etap konkursu „Technik Absolwent -2017r” był oceniany przez Komisję Konkursową z  udziałem specjalistów  Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych różnych szkół.  Ostatecznie do ścisłego finału zakwalifikowało się  61 uczniów w branżach: ekonomiczno-handlowa, samochodowa,  chemiczna, informatyczna, elektryczno-elektroniczno- mechatroniczna, budowlano–geodezyjna,  rolnictwo, ogrodnictwo, architektura  krajobrazu,  hotelarsko – turystyczna i gastronomiczna      i  usługowa, technologia drewna. 

 W konkursie „TECHNIK ABSOLWENT 2017” uczestniczyło 18 szkół m. in. z Bielska Białej, Żywca, Cieszyna, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wodzisławia, Pszczyny, Skoczowa, Wisły  i Wadowic.  W poszczególnych branżach brało udział 61 absolwentów.

Najwyżej spośród wszystkich branż Komisja Konkursowa  oceniła dwóch absolwentów:  

TYTUŁ  LAUREATA SUPER  TECHNIK  ABSOLWENT  2017 otrzymał:

BURZYŃSKI     JAKUB

Z Zespołu Szkół nr 2 w Wadowicach.