Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

Olimpiada Wiedzy Technicznej

W roku szkolnym  2019 - 2020 wystartowała kolejna, XLVI  Olimpiada Wiedzy Technicznej. Organizatorem Olimipady jest Federacja Stowarzyszeń  Naukowo - Technicznych  NOT w siedzibą w Warszawie pod honorowym patronatem MInisterstwa Edukacji  Narodowej.

Przebiega w nowej formie w szczególności w zawodach I stopnia / szkolnych /, które rozgrywane są na platformie internetowej. Do szkół, które zgłosiły udział w Olmipiadzie został przesłany zestaw testów wraz z instrukcją dalszego działania. Platforma zawiera także algorytm sprawdzający co wyeliminowało sprawdzanie kart odpowiedzi po zawodach przez jurorów. Uzyskane w ten sposób wyniki były podstawą do kwalifikacji uczniów do zawodów II stopnia o czym informował ich Komitet Główny OWT w Warszawie.    Zawody II stopnia - okręgowe - odbywały sie takiej samej formie  jak w latach ubiegłych . Uczniowie startowali w dwóch grupach tematycznych : elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej..

W skali kraju do zawodów szkolnych  przystąpiło 3797 uczniów z 290 szkół ponadgimnazjalnych.            

W naszym okręgu w zawodach I stopnia- szkolnych- w dniu 18 pażdziernika 2019 r. brało udział   300 uczniów  z 18  szkół.  Do zawodów okręgowych zakwalifikowano 17 uczestników z 7 szkół.  Prace, które zostały ocenione przez Jury i osiągnęly wymaganą liczbę  punktów zostały przesłane do Warszawy do oceny przez autorów zadań. Z naszego okręgu wysłano prace 10 uczniów . O zakwalifikowaniu się uczniów do zawodów centralnych - III stopnia - po ocenie ich prac przez autorów zadań zadecyduje Komitet Główny OWT   i  poinformuje o tym zakwalifikowanych uczniów i ich szkoły.                                                                                                                    

Terminy zawodów XLVI OWT :

zawody I stopnia  -  eliminacje szkolne - odbyły się         18  pażdziernika 2019 r.   

 zawody  II stopnia - eliminacje okręgowe - odbyły się      08  stycznia 2020 r.

 zawody III stopnia - finały centralne - odbędą się             19  kwietnia 2020 r.

 

        

 

 

 Więcej informacji o całokształcie Olimpiady na portalu eNOT.pl