Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

Olimpiada Wiedzy Technicznej

W roku szkolnym 2018-2019 odbędzie się kolejna,  XLV  Olimpiada Wiedzy Technicznej. Będzie ona rozgrywana podobnie jak w latach ubiegłych w szkołach ponadgimnazjalnych. Organizatorem Olimpiady jest Naczelna Organizacja Techniczna. Olimpiada współfinansowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jest to jedna z większych olimpiad tematycznych, w której  rokrocznie bierze udział prawie 10 tysięcy zawodników - uczniów blisko 500 szkół ponadgimnazjalnych. Zawodnicy mają szansę zdobyć tytuł laureatów w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno - elektronicznej.  Olimpiada jest rozgrywana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r.  Cele Olimpiady to między innymi : zainteresowanie uczniów techniką, rozwijanie i kształtowanie     umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy, wykrywanie i stymulowanie aktywności     poznawczej młodzieży uzdolnionej technicznie, stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień a nauczycielom - warunków twórczej pracy z młodzieżą.

Terminy zawodów XLV OWT :

zawody I stopnia  -  eliminacje szkolne - odbędą się       19  pażdziernika 2018 r.   

 zawody  II stopnia - eliminacje okręgowe - odbędą sie    08  stycznia 2019 r.

 zawody III stopnia - finały centralne - odbędą się            12 - 14  kwietnia 2019 r.

Dyrekcje szkół otrzymają szczegółowe informacje wraz z zaktualizowanymi regulaminami  XLV Olimpiady w pierwszych dniach pażdziernika.

Z wielką przyjemnością informujemy, że w  XLIV  edycji Olimpiady sukcesy odnieśli zawodnicy  z naszego okręgu - zostali laureatami XLIV Olimpiady :  

Paweł  GÓRECKI -  8 miejsce w grupie  m-b .   Jest uczniem Zespołu  Szkół Technicznych w Wodzisławiu

Krzysztof  BABICKI  -  12 miejsce w grupie e-e.  Jest uczniem Zespołu Szkół Mechaniczno   Elektrycznych w Żywcu.

        

 

 

 Więcej informacji o całokształcie Olimpiady na stronie : www. owt. edu.pl