Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

Olimpiada Wiedzy Technicznej

W roku szkolnym 2017-2018 kolejna,  XLIV  Olimpiada Wiedzy Technicznej. Będzie ona rozgrywana podobnie jak w latach ubiegłych w szkołach ponadpodstawowych. Organizatorem Olimpiady jest Naczelna Organizacja Techniczna.

Jest to jedna z większych olimpiad tematycznych, w której  rokrocznie bierze udział prawie 10 tysięcy zawodników - uczniów blisko 500 szkół ponadgimnazjalnych. Zawodnicy mają szansę zdobyć tytuł laureatów w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno - elektronicznej.  Olimpiada jest rozgrywana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r.  Cele Olimpiady to między innymi : zainteresowanie uczniów techniką, rozwijanie i kształtowanie     umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy, wykrywanie i stymulowanie aktywności     poznawczej młodzieży uzdolnionej technicznie, stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień a nauczycielom - warunków twórczej pracy z młodzieżą.

Terminy zawodów XLIV OWT :

zawody I stopnia  -  eliminacje szkolne - odbędą się      20  pażdziernika 2017 r.   

 zawody  II stopnia - eliminacje okręgowe - odbędą sie    05  stycznia 2018 r.

 zawody III stopnia - finały centralne - odbędą się            07 - 08  kwietnia 2018 r.

Dyrekcje szkół otrzymają szczegółowe informacje wraz z zaktualizowanymi regulaminami  XLIV Olimpiady w pierwszych dniach pażdziernika.

Z wielką przyjemnością informujemy, że w  XLIII  edycji Olimpiady wspaniałe  sukcesy odnieśli zawodnicy  z naszego okręgu - zostali laureatami XLIII Olimpiady :  

Paweł  DŁUGOSZ -  I miejsce w grupie  e - e .   Jest uczniem Zespołu  Szkół Technicznych w Wodzisławiu

 

Filip MALINOWSKI - II miejsce w grupie m - b . Jest uczniem V LO w Bielsku-Białej.

        

 

 

 Więcej informacji o całokształcie Olimpiady na stronie : www. owt. edu.pl