Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

STOWARZYSZENIA

1. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa PZITB

    Oddział w Bielsku-Białej

     www.pzitb.bielsko.pl

2. Stowarzyszenie Inżynierów I Techników Mechaników Polskich

    Oddział Bielsko-Biała

     www.simp.bielsko.pl

3. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Bielsko-Bialski

     www.sep.bielsko.pl 

4. Stowarzyszenie Włókienników Polskich

     www.swp-zg.pl

5. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich

     www.stowarzyszenie-stop.pl

6. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego     

    Oddział  Cieszyn

     www.sitpchemcieszyn.pl 

7. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego   

   Oddział  Oświęcim

     www.sitpchem.synthosgroup.com