Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

RODO

Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Bielsku Białej, przekazuje informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.


Informacja Administratora danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Bielsku Białej, ul. 3 Maja 10. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail not@not.bielsko.pl lub pisemnie na niżej wskazany adres siedziby administratora.


Przetwarzanie danych
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w związku z prowadzoną działalnością. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.


Okres przechowywania danych
Zgromadzone dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.


Przekazywanie danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.


Pani/Pana prawa
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
       Z poważaniem

 

Dyrektor Beskidzkiej Rady FSNT NOT

Paweł Królikowski