Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

WŁADZE BRFSNT NOT

Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych-NOT
w Bielsku-Białej jest Terenową Jednostką Organizacyjną Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Warszawie. Jest jednostką o kilkudziesięcioletniej tradycji, posiada osobowość prawną, wpis do rejestru przeciębiorstw. Obszarem działania BFSNT-NOT są powiaty bielski, żywiecki, cieszyński i powiat grodzki Bielska-Białej oraz region Podbeskidzia.

 

W skład Beskidzkiej Rady Federacji SNT-NOT w Bielsku Białej wchodzą następujące Oddziały Stowarzyszeń i delegaci Kół:
 1. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - SIMP Oddział
  w Bielsku-Białej
 2. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - PZITB, Oddział
  w Bielsku-Białej
 3. Stowarzyszenie Odlewników Polskich -STOP Oddział w Bielsku-Białej
 4. Stowarzyszenie Elektryków Polskich - SEP Oddział w Bielsku-Białej
 5. Stowarzyszenie Włókienników Polskich - SWP Oddział w Bielsku-Białej
 6. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem, Oddział Owięcim
 7. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem Oddział Cieszyn-Marklowice
 8. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego-SITSpoż, Oddział w Bielsku-Białej
 9. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa -SITR, Oddział
  w Bielsku-Białej   
 10. Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji-Oddział Śląski  
 11. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników SanitarnychBeskidzki Oddział
  w Bielsku-Białej
 12. Stowarzyszenie "Polskie REFA" siedziba w Bielsku-Białej
Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Beskidzkiej Rady FSNT-NOT, które odbyło się w dniu 09.12.2016r. zostały powołane nowe władze.

 
Skład Zarządu BRFSNT NOT:
 • Edward Then        - Prezes BRFSNT NOT
 • Antoni Danel        - Członek Zarządu
 • Jan Handzlik        - Członek Zarządu
 • Marek Homa        - Członek Zarządu
 • Elżbieta Burlaga  - Członek Zarządu
 • Janusz Kozula     - Członek Zarządu
W skład Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby:
 • Witold Wieczorek  -  Przewodniczący KR
 • Ludwik Ignatowicz  - Członek KR
 • Teresa Łoboz         - Członek KR

 

Dyrektor Biura BRFSNT NOT:

 • Paweł Królikowski  - Dyrektor BRFSNT NOT