Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

EGZAMINY ELEKTRYCZNE E1 (SEP), GAZOWE E2, ENERGETYCZNE E3

Przeprowadzamy szkolenia i egzaminy kwalifikacyjne dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych w następujących grupach:

  • Grupa E1 i D1 - Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
  • Grupa E2 i D2 -  Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło
  • Grupa E3 i D3 -  Sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i magazynowania oraz zużywające paliwa gazowe.


Przeprowadzamy również doskonalenie zawodowe osób zatrudnionych przy dozorze i eksploatacji urządzeń energetycznych lub ubiegających się o takie zatrudnienie. Oferujemy konkurencyjne ceny w dziedzinie usług szkoleniowych gwarantując jednocześnie dostęp do najbardziej aktualnego stanu prawnego w zakresie przepisów wydawanych na podstawie nowego Prawa Energetycznego.

Pliki do pobrania:

Koszt jednego egzaminu wynosi 260 zł.

 

Informacje dotyczące szkoleń i egzaminów kwalifikacyjnych można uzyskać telefonicznie pod numerami:

Telefon      (33) 822 89 66,

                  (33) 816 93 46,

                  (33) 821 26 81  

 Fax           (33) 812 54 39  

 


   not@not.bielsko.pl - administracja BRFSNT NOT
   sekretariat@not.bielsko.pl - szkolenia, sekretariat BRFSNT NOT

 

 

Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Bielsku Białej, przekazuje informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.


Informacja Administratora danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Bielsku Białej, ul. 3 Maja 10. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail not@not.bielsko.pl lub pisemnie na niżej wskazany adres siedziby administratora.


Przetwarzanie danych
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w związku z prowadzoną działalnością. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.


Okres przechowywania danych
Zgromadzone dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.


Przekazywanie danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.


Pani/Pana prawa
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.