Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

Usługi Techniczne i Innowacyjne

 1. W ramach swojej działalności prowadzimy usługi w zakresie:
   

   


  1. tłumaczenia tekstów technicznych ( angielski, francuski, niemiecki, rosyjski );
  2. operaty szacunkowe nieruchomości, budynków, budowli itp.;
  3.  wyceny maszyn, urządzeń i środków transportu:

  - w celu naliczania amortyzacji;

  -  w celu uzyskania kredytu bankowego;

  -  do sprzedaży;

  1.  oceny maszyn i urządzeń pod względem minimalnych wymagań bhp;
  2.  opracowanie deklaracji zgodności z normami bhp dla maszyn i urządzeń wg minimalnych   wymagań  oraz CE;
  3.  opracowanie skróconej dokumentacji technicznej  maszyn i urządzeń;
  4.  opracowanie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń;
  5.  ekspertyzy budowlane;
  6.  obliczenia nośności regałów;
  7.  opracowania projektowo-konstrukcyjne;
  8.  opinie i ekspertyzy budowlano-instalacyjne;
  9.  opinie dotyczące innowacyjności rozwiązań technologicznych:

  - w ramach występowania o dotacje unijne;

  - przy ubieganiu się o  kredyt technologiczny;

  - w celach marketingowych lub innych;

  1.  nadzory budowlane;
  2.  usługi rzecznika patentowego w tym zgłoszenia do UP wynalazków, wzorów użytkowych itp.;
  3.  okresowe kontrole obiektów budowlanych;
  4.  pomiary elektryczne  maszyn, urządzeń i budynków;
  5.  kosztorysowanie prac instalacyjno-montażowych;
  6.  doradztwo techniczne związane z wykonywaniem nowych wyrobów dla małych i średnich firm;
  7.  doradztwo w zakresie korzystania z instrumentów finansowego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw; 
  1.  inne opinie i orzeczenia techniczne wg wcześniejszych uzgodnień.

   

  Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

   

   

  Bliższe informacje: 43-300 Bielsko- Biała, ul. 3 Maja 10, pok.15,

  tel. 33 816 93 46, 33 822 89 66, 33 821 26 81

  fax 33/ 812 54 39

  e-mail :  zut@not.bielsko.pl;