Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

Wynajem

Polecamy swoje usługi w zakresie:
  • organizacja konferencji, narad, sympozjów
  • udostępnianie sal i pomieszczeń na wystawy, pokazy, targi, szkolenia

Udostępniamy:

  • sale na 200, 70, 30 osób,
  • sprzęt audiowizualny,
  • usługi kserograficzne,
  • zaplecze gastronomiczne,

Budynek NOT-u położony jest w centrum miasta (ok. 500m od Dworca PKP Bielsko-Biała Gł.) w pobliżu baz hotelowych, restauracji itp.43-300 Bielsko Biała ul. 3 Maja 10 Tel. 33/ 822 89 66  Fax 33/ 812 54 39