Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

REFA

STOWARZYSZENIE GOSPODARCZE- WSPÓLNOTA PRACY - "Polska REFA"

Stowarzyszenie "Polska REFA" w Bielsku Białej zostało zarejestrowane w Sądzie w 1992r, jako jedno z pierwszych struktur REFY w Polsce. Po zarejestrowaniu w 1994r Fundacji Polska REFA w Warszawie, Stowarzyszenie wchodzi organizacyjnie w struktury Fundacji. Celem Stowarzyszenia jest transfer wiedzy i doświadczeń REFA - Niemcy, na rzecz wzrostu efektywności i produktywności, humanizacji pracy w polskich zakładach, poprzez szkolenia i doradztwo. Stowarzyszenie posiada bogaty dorobek na rynku szkoleniowym w Polsce i aktualnie oferuje w Bielsku Białej lub w zakładach pracy następujące programy:

Lp

Moduł Temat Data h

I.

NORMOWANIE - ZARZĄDZANIE DANYMI I CZASEM

1

3210246

  

Podstawy ustalania danych

Rodzaje przebiegów, przykłady praktyczne

 

4

2

3210248

Stopień wydajności człowieka

/ocena intensywności i skuteczności, ergonomiczna współzależność

pomiędzy wydajnością i intensywnością, wydajność odniesienia, przeciętna, standartowa, postępowanie przy ocenie stopnia wydajności,

 

4

3

3210247

Podstawy pomiaru czasu-produkcja

/technika, punkt pomiaru, mierzenie, rejestracja, przyrządy, przebiegi,

arkusze pomiaru, zastosowania/

 

3

4

3210251

Przeprowadzenie i analiza pomiaru czasu

/obliczanie rzeczywistych czasów jednostkowych, obliczanie normatywnych czasów zadanych, analiza statystyczna, pomiar czasu zbrojenia, pomiary  z regularnymi i nieregularnymi powtórzeniami, zastosowania praktyczne/

 

5

5

3210459

Praca zespołowa-dane czasowe

/praca zespołowa z niektórymi wspólnymi odcinkami przebiegu , z przebiegiem wspólnym i przebiegiem nieplanowanym, przykłady/

 

2

6

3210461

Praca wielostanowiskowa-dane czasowe

/rodzaje pracy wielostanowiskowej, regularna, nieregularna, czasowo równa i czasowo nierówna, ustalanie czasu i liczby stanowisk, przykłady/

 

2

8

3210240

Systemy czasów wstępnie ustalonych- MTM

/metoda MTM, podstawowe ruchy, wykorzystanie do kształtowania stanowisk pracy, zastosowania praktyczne/

 

4

7

3210252

Pomiar czasu uzupełniającego

/rodzaje przebiegów i czasów, przeprowadzenie i ocena pomiaru czasu uzupełniającego, pomiar na wielu stanowiskach, graficzny i rozproszony

pomiar czasu uzupełniającego/

 

4

9

3210237

Porównywanie i szacowanie/produkcja/

/założenia, metodyka, standardowy program, klasy czasów i czasy standardowe, praktyczne przykłady i ćwiczenia/

1

4

11

3210236

Obserwacja migawkowa

/cel obserwacji, przebiegi, plan obchodów, zakres obserwacji, arkusze,

analiza obserwacji, stawki procentowe, zastosowanie, praktyczne, przykł

 

6

10

3210239

Czasy planowane

/standartowy program, wielkości wpływowe, ustalenie czasów

planowanych, opisywanie systemów, dzielenie przebiegów, ustalanie

zależności czasu od wielkości  wpływowych, zastosowanie praktyczne/

 

2

II.

RACHUNEK KOSZTÓW

12

6110154

Podstawy rachunków kosztów

/koszt, nakład, wydatek, podział kosztów, sposoby naliczania kosztów,

stanowiska kosztowe, systemy kosztowe, koszty stałe zmienne

 

4

13

6110156

Koszty stanowiskowe

/zasada budowy arkusza rozliczeniowego, określanie stawek  i narzutów

 kosztów pośrednich/

 

4

14

6110157

Rachunek nośnika kosztów

/kalkulacja podziałowa prosta, współczynnikowa, doliczeniowa,

maszynogodziny, kalkulacja kosztu własnego, praktyczne przykłady/

 

4

15

6110159

Zastosowanie rachunku ekwiwalentu pokrycia

/ekwiwalent pokrycia, polityka przy wolnych i wykorzystanych mocach

produkcyjnych, sytuacje decyzyjne, przykłady/

 

2

16

6110162

Wyznaczanie kosztu  i analiza progu zysku

/ilość krytyczna, wyznaczanie progu zysku, analiza progu zysku, przykł./

 

2

  

 

Razem

  

56