Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

Kontakt

Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT
43-300 Bielsko Biała, ul. 3 Maja 10.
NIP 547-016-98-97,   REGON 070549651
konto:BANK PEKAO S.A. o/Bielsko-Biała nr 56 1240 6449 1111 0000 5290 0932

.
Sekretariat, szkolenia, usługi  techniczne i innowacyjne.

Telefon      (33) 822 89 66,

                  (33) 816 93 46,

                  (33) 821 26 81  

 Fax           (33) 812 54 39  

 


   not@not.bielsko.pl - administracja BRFSNT NOT
   sekretariat@not.bielsko.pl - szkolenia, sekretariat BRFSNT NOT
   zut@not.bielsko.pl - Zakład Usług Technicznych i Innowacyjnych BRFSNT NOT